Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว หากทุกท่านต้องการเข้าใช้บริการกับทางเว็บ zoomufabet.com สมาชิกทุกท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อต่าง ๆ ให้เข้าใจ เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวก็มีดังนี้

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.zoomufabet.com ได้ทุ่มเทในการรักษาความเป็นส่วนตัวของสมาชิกทุกท่าน โดยเรามีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บ , การบริหาร, และคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของทุกท่าน

ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่สมาชิกทุกท่านต้องทำการกรอกในการสมัครสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล , อีเมล , เลขบัญชีธนาคาร , และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งทุกท่านต้องรวบรวมให้ครบถ้วนและถูกต้อง

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่เรารับมาจากผู้ใช้งานผ่านการสมัครสมาชิก ทั้งการวางเดิมพัน และการใช้งานเว็บไซต์ zoomufabet.com ทุกท่านสามารถติดตามเราผ่านการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้อีกด้วย

การนำข้อมูลมาใช้

ทางเว็บไซต์ของเราได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย การส่งข่าวสาร และโปรโมชั่นต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น 

การแชร์ข้อมูล

ทางเว็บไซต์ของเราจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านไปเผยแพร่กับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ได้รับความยินยอมจากทุกท่าน

การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านจะถูกเก็บรักษาด้วยมาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค และ การบริหารที่เหมาะสม

ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บไซต์ zoomufabet.com จะไม่รับข้อมูลจากเด็กที่อายุไม่ถึง 18 ปี หากทางเราพบว่ามีการเข้าใช้งานจากเด็กที่อายุไม่ถึง 18 ปี เราจะทำการลบข้อมูลของบุคคลนั้นออกทันที

สิทธิ์ของผู้ใช้

สมาชิกทุกท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึง , แก้ไข , หรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทุกท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง contact@zoomufabet.com

การปรับปรุงนโยบาย

www.zoomufabet.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดทุกช่วงเวลา โดยทางเราจะแจ้งให้กับทุกท่านทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ zoomufabet.com

การติดต่อเรา

หากสมาชิกท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ทุกท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ contact@zoomufabet.com

วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการใช้งานตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ zoomufabet.com ถูกเขียนเป็นภาษาไทย หากมีการแปลเป็นภาษาอื่น ๆ เวอร์ชันภาษาไทยจะเป็นเวอร์ชันที่ถูกบังคับใช้

 

***ทางเว็บไซต์ zoomufabet.com มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เห็นสมควร***

 

Avatar
admin